TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG Nếu công việc kinh doanh, sản xuất không được thuận lợi và những khó khăn đang bủa vây khiến

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI BÀU BÀNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH TẠI DĨ AN
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

Nếu công việc kinh doanh, sản xuất không được thuận lợi và những khó khăn đang bủa vây khiến Công ty không thể hoạt động được nữa.
Như vậy, Công ty nên tạm ngừng hoạt động để có thể ổn định lại hoặc suy tính đến trường hợp có giải thể Công ty hay không.

Sau đây, Tư Vấn Nhân Đức xin gửi đến Quý Công ty bộ hồ sơ và quy trình xin Tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty tại Bình Dương.

 Thành phần hồ sơ:

➤ Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);

➤ Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo);

➤ Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh(mẫu tham khảo);

➤ Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

☀ Quy trình thực hiện:

➤ Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành tạm dừng kinh doanh;

➤ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (nếu hồ sơ hợp lệ);

Lưu ý: 

  • Về nghĩa vụ thuế, một số điểm đáng chú ý sau đây:
    • Phải nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng chưa hết năm tài chính;
    • Hết thời hạn tạm ngừng, Công ty phải kê khai và nộp thuế tại thời điểm đó.
  • Tổng thời gian tạm ngừng là hai năm, hết thời hạn tạm ngưng Công ty không mở lại và thời hạn quá 1 năm sẽ bị tịch thu GPKD và xóa thông tin trên hệ thống.
  • Công ty phải thanh toán các khoản nợ khi tạm ngừng.
  • Nếu kinh doanh lại trước thời hạn, phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh trước 15 ngày..

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
Call Now Button