DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYỂN SANG CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN TẠI BÌNH DƯƠNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYỂN SANG CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN; THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI NỘI DUNG DOANH NGHIỆP TẠI THỦ DẦU MỘT
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI TÂN UYÊN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYỂN SANG CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN TẠI BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Doanh nghiệp tư nhân là gì ?

➤ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN, và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.

DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn trong các công ty khác.

Do DNTN chỉ có một chủ sỡ hữu duy nhất nên người chủ sở hữu này hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thay đổi loại hình hồ sơ cần ?

➤ Danh sách lao động Doanh nghiệp

➤ GPKD  Doanh nghiệp

Công việc của TƯ VẤN NHÂN ĐỨC:

1/ Tư vấn miễn phí 24/7

2/ Soạn thảo hồ sơ và giao Quý doanh nghiệp ký

3/ Nộp và nhận GPKD mới tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư

4/ Trả kết quả và đăng ký thông báo thay đổi mẫu dấu

Chúng tôi không thu phí trước, ký và trả kết quả tận nơi, trả kết quả đúng hẹn (khi hồ sơ hợp lệ) 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Call Now Button