CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG

Tư Vấn Nhân Đức chuyên dịch vụ tư vấn chấm dứt hoạt động kinh doanh, sản xuất Công ty. Quý doanh nghiệp có bất kì thắc mắc nào cần được hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Tư Vấn Nhân Đức để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất!

TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH DĨ AN BÌNH DƯƠNG
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI THỦ DẦU MỘT
DỊCH VỤ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Đức chuyên dịch vụ:

 Chấm dứt hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp
✪ Chấm dứt hoạt động kinh doanh Công ty
✪ Chấm dứt hoạt động kinh doanh Chi nhánh
✪ Chấm dứt hoạt động kinh doanh Văn phòng đại diện
✪ Chấm dứt hoạt động kinh doanh Địa điểm kinh doanh
✪ Chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0919.31.0990 – 0985.32.62.61 để được tư vấn miễn phí 24/7.

Chấm dứt hoạt động kinh doanh là giải thể Công ty/Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD đó. Thông tin của Công ty/Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD sẽ bị xóa tên và MSt sau khi thanh toán toàn bộ các khoản nợ.

Theo quy định Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014: doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

➤ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

➤ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

➤ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục;

➤ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

➤ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

➤ Lý do giải thể;

➤ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

➤ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

➤ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Thanh toán nợ

➤ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

➤ Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Bước 5: Thông báo chấm dứt hoạt động đến cơ quan ĐKKD

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận chấm dứt hoạt động cho Công ty/Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Call Now Button