Thay Đổi Thành Viên Công Ty TNHH Tại Bình Dương

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH TẠI BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH TẠI BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH TẠI BÌNH DƯƠNG

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 2TV trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Khi tiến hành thay đổi thành viên Công ty TNHH tại Bình Dương cần lưu ý:

✪ Số lượng thành viên:

➥ Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50.

➥ Khi số lượng thành viên giảm xuống còn 1, Công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 1TV.

➥ Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, Công ty cân nhắc việc chuyển sang loại hình Công ty cổ phần.

✪ Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty:

➥ Khi thay đổi thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên, số lượng thành viên và số vốn góp của các thành viên thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty.

➥ Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không còn là thành viên của công ty và không tham gia quản lý doanh nghiệp nữa, Hội đồng thành viên phải tiến hành họp để bầu ra người đại diện theo pháp luật mới hoặc thuê một cá nhân khác trở thành người đại diện mới của công ty.

✪ Chuyển nhượng phần vốn góp: 

➥ Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển nhượng và bên chuyển nhượng phải chịu các nghĩa vụ thuế với nhà nước.

✪ Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương:

➤ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

➤ Biên bản họp hội đồng thành viên;

➤ Quyết định của hội đồng thành viên;

➤ Danh sách thành viên công ty;

➤ Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

➤ Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;

➤ CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất việc thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương cần lưu ý:

♦ Sau khi chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhận cho người chuyển nhượng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

♦ Đối với công ty TNHH khi chuyển nhượng phần vốn góp ngang giá thì không cần nộp thuế Thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng. Tuy nhiên việc nộp thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng vốn góp cần được xác định dựa trên hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH TẠI BÌNH DƯƠNG

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 3
Call Now Button