Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Tại Bình Dương

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG
BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có thể  kiểm tra ngành nghề kinh doanh của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

B sung ngành ngh kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động muốn thêm một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

➤ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

➤ Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

➤ Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

➤ Giấy ủy quyền cho Công ty Tư vấn Nhân Đức;

Tra cứu: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (Áp dụng từ ngày 20/08/2018)

Thời hạn hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

 ➽ Chỉ 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

✪ Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Tư Vấn Nhân Đức

➤ Tư vấn các điều kiện, cách áp mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệ;

➤ Mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh của khách hàng;

➤ Soạn hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho khách hàng;

➤ Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan;

➤ Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng;

➤ Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau thay đổi, bổ sung ngành nghề;

➤ Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục xin giấy phép con đối với một số ngành, nghề có điều kiện cụ thể.

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

COMMENTS

Call Now Button