Thay Đổi tên Công Ty Tại Bình Dương

Thay đổi tên công ty tại Bình Dương là một nhu cầu thiết thực của công ty tại Bình Dương trong quá trình hoạt động, việc này tạo ra những thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, một cái tên dễ nhớ, dễ đọc để tạo nên một thương hiệu cho riêng mình thì công ty nào cũng mong muốn.

Khi thay đổi tên công ty cần phải tra cứu xem tên công ty có trùng với công ty đã đăng ký rồi hay không.

Công ty Tư Vấn Nhân Đức xin cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty tại Bình Dương như sau:

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

 (Việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty)

✪ Hồ sơ thay đổi tên Công ty tại Bình Dương cần:

➦ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

➦ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH 1TV;

➦ Quyết định và biên bản họp của HĐTV đối với Công ty TNHH 2TV;

➦ Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;

➦ Văn bản ủy quyền cho Tư vấn Nhân Đức;

✴ Lưu ý:

Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thời hạn đăng ký thay đổi là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

✪ Những điều cần Lưu ý sau khi thay đổi tên Công ty tại Bình Dương:

❶ Sau khi thay đổi tên Công ty, Công ty phải thay đổi con dấu pháp nhân.

Kể từ ngày 01/07/2015, Công ty có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu cho Sở KH&ĐT.

❷ In ấn lại hóa đơn VAT.

Đối với Công ty còn hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên Công ty cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT.

❸ Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan

Các cơ quan có liên quan bao gồm: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, đối tác…

❹ Thay đổi bảng hiệu Công ty theo tên Công ty mới tại trụ sở chính.

❺ Sau khi thay đổi tên Công ty, các tài sản đăng ký sở hữu bởi công ty cũng phải thay dổi theo tên mới.

✪ Quy trình thực hiện của Tư vấn Nhân Đức:

➣ Tiếp nhận thông tin và tư vấn những vấn đề thắc mắc của Công ty;

➣ Soạn thảo hồ sơ giựa trên thông tin nhận được;

➣ Giao hồ sơ và hướng dẫn Khách hàng ký tên, đóng dấu (Tận nơi)

➣ Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Sở KH&ĐT;

➣ Sau khi nhận được GPKD mới thì tiến hành khắc dấu và bố cáo thay đổi mẫu dấu;

➣ Bàn giao và thu phí (Không thu phí trước)

COMMENTS

Call Now Button