Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật Tại Bình Dương

Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật Tại Bình Dương
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Hồ sơ, thủ tục khi thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp cho từng loại hình doanh nghiệp khác nhau và phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp tránh những băn khoăn và sai sót, nội dung bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết khi chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thay đổi đại diện pháp luật.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. Cụ thể:

✪ Điều kiện làm người đại diện pháp luật Doanh nghiệp tại Bình Dương:

➤ Trên 18 tuổi;

➤ Cung cấp duy nhất 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

➤ Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;

➤ Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

✪ Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật:

❶ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật mới;

❷ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

❸ Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

❹ Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

❺ Giấy ủy quyền cho Tư Vấn Nhân Đức.

✪ Số lượng hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:  01 bộ

✪ Thời gian thực hiện thủ tục: 03-05 ngày làm việc.

✪ Nơi nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

✪ Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

➤ Sau khi thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp cần cập nhật thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;

➤ Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác;

➤ Đối với Doanh nghiệp có giấy phép đủ điều kiện như: vận tải hành khách – hàng hóa, giấy phép vệ sinh ATTP, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục cập nhật tên người đại diện pháp luật mới;

➤ Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

✪ Dịch vụ của Công ty Tư Vấn Nhấn Đức về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

➤ Tư vấn, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

➤ Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty, loại hình công ty;

➤ Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho công ty;

➤ Đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;

➤ Đại diện Qúy khách hàng thực hiện bố cáo thông tin trên Cổng thông tin Quôc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn;

➤ Tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như: cách thức thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có ghi nhận thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật Tại Bình Dương

COMMENTS

Call Now Button