Giải Thể Doanh Nghiệp Tại Bình Dương

Giải thể Doanh nghiệp là một công việc tương đối khó khăn so với thành lập Doanh nghiệp mới rất nhiều. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng Tư Vấn Nhân Đức tìm hiểu quy trình và thủ tục giải thể Doanh nghiệp tại Bình Dương nhé:

✪ Các trường hợp và  điều kiện giải thể doanh nghiệp:

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Các trường hợp Doanh nghiệp giải thể:

➥ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

➥ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

➥ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

➥ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Điều kiện để giải thể:

➥ Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa

✪ Quy trình giải thể Doanh nghiệp tại Bình Dương:

Bước 1: Xin quyết toán thuế với Tổng Cục Hải Quan (nếu Doanh nghiệp có tham gia XNK).

Bước 2: Xin quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý (Xác nhận không nợ thuế và xin đóng mã số thuế)

Bước 3: Xin xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ về BHXH.

Bước 4: Xin hủy dấu, trả dấu cho cơ quan Công an (nếu mấu dấu do Công an cấp)

Bước 5: Xin giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

✪ Hồ sơ xin giải thể Doanh nghiệp tại Bình Dương:

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ thuế XNK của Tổng Cục Hải Quan;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ thuế của Cơ quan Thuế;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ tiền BHXH của người lao động;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận trả và hủy dấu cho Cơ quan Công an;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Thông báo về việc giải thể Doanh nghiệp;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Quyết định về việc giải thể Doanh nghiệp;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Biên bản họp về việc Doanh nghiệp (áp dụng Công ty TNHH 2TV trở lên và Công ty Cổ phần)

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Cam kết không nợ khách hàng;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Cam kết không nợ tiền lương người lao động;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Biên bản thanh lý tài sản Doanh nghiệp;

➤ Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về việc Doanh nghiệp đã được giải thể từ Sở KH&ĐT.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Call Now Button